پنج شنبه  30 خرداد 1398 
[ هفته نامه پنجره شنبه ها بر روی کیوسک مطبوعات شهر تهران ]    
شماره مجله 287 >> سیاسی >> شماره صفحه مجله 33
گامی برای تحقق ظرفیت تمدنی عاشورا
اربعین به عاشورا گسترش می‌دهد
نويسنده : محمدهادی همایون رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)


عاشورا محور تاریخ است و آنچه تمدن‎سازی می‎کند عاشوراست. اربعین اتفاقی بسیار گسترده‎تر از تمدن است. تا چندی قبل واقعه عاشورا با یک موقعیت خاص و ضیق زمانی و مکانی معرفی می‎شد و آن را یک اتفاق می‎دانستیم اما در نگاه تمدنی این لزوما یک اتفاق نیست همان‌گونه که ظهور نیز یک اتفاق نیست.
عاشورا یک سنت الهی است و اگر رخ نداده بود باز هم غیبت انجام می‎شد و برای دانستن سابقه برنامه الهی باید از ماجرای انبیایی که در کربلا حاضر شدند و ماجرا‎هایی که برایشان اتفاق افتاد تا زمان رسول الله (صل‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) بررسی شود.
عاشورا محور تاریخ بوده و اگر از رنسانس به این طرف یک تحول اتفاق افتاده از عاشورا به بعد هم ماجرا‎ها عوض شده است.
عاشور تمدن‎سازی می‎کند و این اربعین است که به عاشورا بسط و گسترش می‎دهد. اربعین به‎عنوان یک ظرفیت تمدنی این ماجرا را خلق کرده است و قرار نیست ما از اربعین تا ظهور برویم بلکه تازه ظهور ابتدای زندگی واقعی ما بر روی زمین است.
وقتی به عرصه قیامت می‎رسیم، اگر قیامت برای انکشاف باشد، مثال روز هست که همه چیز قابل مشاهده است و وقتی گفته می‎شود یوم یعنی با گذشت زمان زوایای آن بیشتر آشکار شود که اربعین هم همین حالت را پیدا کرده است