چهارشنبه  05 تير 1398 
[ هفته نامه پنجره شنبه ها بر روی کیوسک مطبوعات شهر تهران ]    
شماره مجله 271 >> خارجي >> شماره صفحه مجله 26
محمد سلیمانی، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات: پول های بی سر و صدا

در رابطه با بحث فیش‎‎های نجومی بهنظر شما ریشه قضیه کجاست؟

یک مدل اصلی در کشور وجود دارد که براساس آن هر نوع تخلف و فسادی که گسترده و درشت است، ریشهاش در دوران دولت سازندگی پیدا میشود. دلیلش این است که در دوران سازندگی رئیسجمهور وقت اعلام کرد که سازندگی ریخت و پاش دارد و مثال زد و گفت که برای پروژهای که ده میلیارد تومان هزینه دارد اگر 500 میلیون تومانش حیف و میل شود اشکالی ندارد و همین موضوع باب را برای سوءاستفاده‎‎های مختلفی که وجود داشت باز کرد.

 

برای این موضوع شاهد مثالی هم دارید؟

شما میبینید مدیران فعال سیاسی در گروه کارگزاران، در دولت سازندگی از نظر ثروت و مال که چیزی نداشتند و ضعیف بودند، ولی الان همه آدم‎‎های میلیاردی شدند؛ کارگزاران با آوردن تکنوکراتها و میدان دادن به آنها و پیروی از لیبرالیسم و سرمایهداری غربی دست افراد را برای تخلفات باز کرد.

 

آیا میتوانید برای این مباحث مثالی مطرح کنید؟

نمونه مشهود، شهردار وقت تهران بود؛ وی آن همه تخلف انجام داد و راه زیردست‌هایش را برای دست بردن به بیت‌المال هموار کرد و به آنان حقوق‌های نجومی داد که دادستان وقت او را دادگاهی کرد و دادگاه علنی شد. الان هم کسانی که حقوق نجومی در کشور گرفتند کسانی هستند که با چنین تفکری جلو آمدند.

 

 

آیا قانون اجازه پرداخت نجومی به کسی را میدهد؟

سلیمانی: قانون هیچوقت اجازه پرداخت حقوق نجومی را نداده است. در قانون مدیریت خدمات کشوری، برای پرداختها، سقف وجود دارد و حداکثر پرداخت، هفت برابر کف حقوق، بیشتر نمیتواند باشد؛ این با صراحت در ماده 96 قانون خدمات کشوری آمده است. این پرداخت‎‎های نجومی نه هفت برابر که گاهی هفتاد برابر افزایش یافته و این افراد این پولها را، بیسروصدا گرفته‌اند.

 

حالا که از قانون پیروی نکردهاند چه باید کرد؟

بر اساس قوانین میتوانند این افراد را دادگاهی کنند و پای میز محاکمه بکشانند؛ در گذشته اگر برای یک کارمند، بهصورت اشتباهی، توسط مدیرش پولی به حسابش ریخته میشد، حتی در حد 500 هزار تومان، سازمان بازرسی ورود میکرد و فرد دادگاهی میشد و میگفتند که چرا بعد از اینکه پول به حسابت واریز شده است اعلام نکردهای؟

بهنظرم باید دادستان اعمال قانون کند و این افراد نجومی‌بگیر را به دادگاه بکشاند.

 

آیا به شما هم پیشنهاد حقوق نجومی شده است؟

من سمت‎‎های مختلفی داشتم؛ اگر ما هم، کار نامتعارفی داشتیم قطعا تا به حال آن را رسوا میکردند؛ این تخلفات فقط در این دولت بوده است و اگر موارد دیگری هم بوده در دولت سازندگی بوده که نمونه بازر آن کرباسچی است.

 

اگر به شما پیشنهاد حقوق نجومی میشد چه رفتاری داشتید؟

این را به کسی پیشنهاد نمی‌کنند و مثلا بگویند که این دو کیلو گوشت را بگیر؛ بحث این است که افرادی به‌صورت خاص و مستمر پول دریافت کرده‌اند و در فیش حقوقی‌شان ثبت شده است، این پیشنهاد نیست.