چهارشنبه  05 تير 1398 
[ هفته نامه پنجره شنبه ها بر روی کیوسک مطبوعات شهر تهران ]    
شماره مجله : 218
سال : 1393
ماه : آذر
تاريخ انتشار : 1393/09/01
قيمت : 50000 ريال

فهرست

طنز گونه
 فرداي پس از توافق/ سرمقاله 218 (شماره صفحه مجله 4)
 رو در رو (شماره صفحه مجله 6)
 چهره (شماره صفحه مجله 6)
 مثبت و منفي (شماره صفحه مجله 6)
 گفته (شماره صفحه مجله 6)
 هفت روز (شماره صفحه مجله 10)
 جيغ فارسي (شماره صفحه مجله 10)
 مجلات/ خبرگزاري ها و رسانه هاي مجازي (شماره صفحه مجله 12)
 درد دل (شماره صفحه مجله 14)
 نقطه سر خط (شماره صفحه مجله 14)
 17 دقيقه حرف ناحساب (شماره صفحه مجله 14)
 پرواز سكه‎‎هاي جلال (شماره صفحه مجله 15)
 حرف تازه/ ماراتن آباد - حسيني (شماره صفحه مجله 15)
 عدد خبر (شماره صفحه مجله 16)
 چرتكه (شماره صفحه مجله 16)
 گره كور مذاكره بر اقتصاد! (شماره صفحه مجله 16)
 چهره هفته (شماره صفحه مجله 17)
 واكنش هفته/ سوژه روز (شماره صفحه مجله 18)
 سرطان رسانه‎اي! (شماره صفحه مجله 20)
 عبور از جاده يكطرفه (شماره صفحه مجله 20)
 اينجا متن حاشيه‎ است! (شماره صفحه مجله 20)
 در روز تشييع چه گذشت؟ (شماره صفحه مجله 21)
 پسر به روايت پدر (شماره صفحه مجله 22)
 بازتاب (شماره صفحه مجله 24)
 راه رستگاري هسته اي/ كاور سياست (شماره صفحه مجله 25)
 گل مشكوك به آفسايد (شماره صفحه مجله 26)
 وين تا وين (شماره صفحه مجله 27)
 هيچ كس موافق به نتيجه نرسيدن مذاكرات نيست (شماره صفحه مجله 28)
 سهم اروپا از مذاكرات (شماره صفحه مجله 32)
 اختلافات بر سر توافق جامع (شماره صفحه مجله 34)
 كنگره جديد مانع جدي توافق هسته اي است (شماره صفحه مجله 36)
 تعليق يا برچيده شدن؟ (شماره صفحه مجله 37)
 انتخاب‎‎هاي محدود رژيم صهيونيستي (شماره صفحه مجله 38)
 تحريم‎ها بلافاصله بعد از توافق لغو نمي‎شود (شماره صفحه مجله 40)
 به دنبال تعادل (شماره صفحه مجله 42)
 ريزه كاري‎‎هاي باقي مانده (شماره صفحه مجله 43)
 ملت ايران به آمريكا اعتماد ندارد (شماره صفحه مجله 44)
 درخواست هاي نهايي دشمنان (شماره صفحه مجله 45)
 5+1 موافق لغو همه تحريم ها نيست (شماره صفحه مجله 46)
 تجربه تحريمي ها (شماره صفحه مجله 48)
 اكنون زمان پيروزي يا شكست (شماره صفحه مجله 50)
 غلبه ثبات بر رقابت استراتژيك (شماره صفحه مجله 52)
 توافق راه كنگره و اوباما را جدا مي كند؟ (شماره صفحه مجله 54)
 ابتكاري كه مي‎تواند مذاكرات را به پيش ببرد (شماره صفحه مجله 55)
 همه تحريم‎ها عليه ايران (شماره صفحه مجله 56)
 اعراب ناگزير ازتعامل با ايران بعد از توافق هستند (شماره صفحه مجله 58)
 بايد مانع بزرگ قطعنامه ها را از سر راهمان برداريم (شماره صفحه مجله 59)
 نگاهي به ابعاد اقتصادي توافق هسته‎اي در گفت‎وگو با دكتر سهراب شهابي (شماره صفحه مجله 60)
 مسئله خاص از ديد مردم عام (شماره صفحه مجله 62)
 فرهادي آري يا نه؟ (شماره صفحه مجله 64)
 فرهاد از بهارستان دلبري مي كند؟ (شماره صفحه مجله 64)
 تحويل تحولات/ كاور پرونده ويژه (شماره صفحه مجله 64)
 پنجمين فرمانده (شماره صفحه مجله 66)
 در جستوجوي پيام يك انتصاب (شماره صفحه مجله 66)
 در مسير موفقيت ها (شماره صفحه مجله 67)
 ميراث ضرغامي (شماره صفحه مجله 68)
 اخبار 20:30 ما را اذيت مي كرد (شماره صفحه مجله 70)
 رسالت آقاي رئيس (شماره صفحه مجله 74)
 مرد مرموز آمد! (شماره صفحه مجله 75)
 درخشش ابدي يك ذهن رسانه‎اي (شماره صفحه مجله 76)
 اداره صداوسيما از اداره تلويزيون‎‎هاي برتر دنيا دشوارتر است (شماره صفحه مجله 78)
 در جست وجوي تعادل (شماره صفحه مجله 81)
 تلفن را كه قطع كردم آمريكا به عراق حمله كرد (شماره صفحه مجله 82)
 قبل از حكم مديران سيما استعفايشان را بگيريد! (شماره صفحه مجله 84)
 سراب كاغذي/ كاور رسانه (شماره صفحه مجله 87)
 تلخكامي نمايشگاه در ضيافت مصلا (شماره صفحه مجله 88)
 ناچاري و نداري (شماره صفحه مجله 90)
 روايتي از پشت پنجره (شماره صفحه مجله 92)
 روزنامه خوان‎ها به بهشت نمي‎روند (شماره صفحه مجله 96)
 هر سال دريغ از پارسال (شماره صفحه مجله 98)