چهارشنبه  29 خرداد 1398 
[ هفته نامه پنجره شنبه ها بر روی کیوسک مطبوعات شهر تهران ]    
شماره مجله : 277
سال : 1395
ماه : شهریور
تاريخ انتشار : 1395/06/06


فهرست

سرمقاله
پنجره مخفی
 رفع حصر کنسرت در مشهد (شماره صفحه مجله 10)
 استخدام انتخاباتی (شماره صفحه مجله 10)
 تهدید مجدد رئیس‎جمهور (شماره صفحه مجله 11)
 وزیر ورزش در آستانه برکناری (شماره صفحه مجله 11)
اندیشه سیاسی
 توانایی خودنگهداری (شماره صفحه مجله 14)
حراج نفتی
 صنعت نفت من حـــراج! (شماره صفحه مجله 15)
 نگاهی به محرمانه های دولت یازدهم (شماره صفحه مجله 16)
 تحلیلی جامع بر الگوی جدید قراردادهای نفتی (شماره صفحه مجله 18)
 گفت‌و گو با محمد دهقان درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی (شماره صفحه مجله 20)
 رستم قاسمی، وزیر سابق نفت: این‌شکل‌قرارداد نفتی بعد از‌مصدق سابقه نداشته است (شماره صفحه مجله 23)
 سیدمحمد غرضی، وزیر اسبق نفت: نیازی به سرمایه، مدیریت و تکنولوژی خارجی نداریم (شماره صفحه مجله 24)
 فرشید خدادادیان؛ مدرس دانشگاه و پژوهشگر تاریخ نفت: می‌خواهند قضیه را سیاسی کنند (شماره صفحه مجله 25)
 این قرارداد‎‎ها ارتجاعی است (شماره صفحه مجله 26)
 هیئت وزیران نمی‎تواند برای کشور قانونی را تصویب کند (شماره صفحه مجله 28)
 جای چانه‌زنی دیده نشده (شماره صفحه مجله 28)
 هیچ حوزه نفتی به نام شرکت خارجی ثبت نمی‌شود (شماره صفحه مجله 29)
 موافقان به شدت موافقت کردند (شماره صفحه مجله 29)
 ایرادات همچنان پابرجاست (شماره صفحه مجله 30)
 شفاف‎سازی به‎عنوان یک تجربه جهانی (شماره صفحه مجله 32)
اعتدال درجا
 وعده‎‎های رویایی (شماره صفحه مجله 35)
 اعتدالیون درجا می‎زنند (شماره صفحه مجله 36)
 طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی: رکود اقتصادی باعث یأس اجتماعی شده است (شماره صفحه مجله 38)
 منجمان حقوقی (شماره صفحه مجله 41)
 شبهه‎‎های فراوان در واردات اینترنت (شماره صفحه مجله 42)
 خوب در برق، ضعیف در آب (شماره صفحه مجله 42)
 شکست ژنرال نامدار در صنعت نفت (شماره صفحه مجله 43)
 بی برنامگی در سازمان برنامه (شماره صفحه مجله 43)
 تکنوکرات بی‎عمل (شماره صفحه مجله 44)
 خودکفایی به هر قیمت! (شماره صفحه مجله 44)
 قفل بیکاری باز نمی‎شود (شماره صفحه مجله 45)
 تولید کوچک تر شد (شماره صفحه مجله 45)
 حسین خزلی خرازی، مدیر‎ عامل یکی از کارگزاری‌های بورس: کارهای بنیادی دنبال نمی‌شود (شماره صفحه مجله 46)
قدرت نمایی
امت عیسی
طاعون آمریکایی
 عبور از وحشت ایدز (شماره صفحه مجله 63)
  سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی: زنگ خطر به صدا در آمده است (شماره صفحه مجله 64)
 ایدز؛ کوه یخ شناور (شماره صفحه مجله 65)
 من یک HIV مثبت هستم (شماره صفحه مجله 66)
 ایدز؛ گرفتار انگ و انکار (شماره صفحه مجله 68)
 روانگردان‎ها جنون جنسی و ایدز (شماره صفحه مجله 71)
 جدی‎ترین مواجهه تلویزیون با ایدز (شماره صفحه مجله 72)
کافه پنجره
 فرهنگ مسجدی (شماره صفحه مجله 74)
 یک «آب نبات چوبی» بی‌مزه (شماره صفحه مجله 76)
طنز گونه
معبر
 چریک تنهای انقلاب (شماره صفحه مجله 78)
 دژ نفوذ ناپذیر انقلاب (شماره صفحه مجله 78)
 هشت شهریور پرونده ناتمام یک انفجار (شماره صفحه مجله 79)