چهارشنبه  29 خرداد 1398 
[ هفته نامه پنجره شنبه ها بر روی کیوسک مطبوعات شهر تهران ]    
شماره مجله : 276
سال : 1395
ماه : مرداد
تاريخ انتشار : 1395/05/30


فهرست

سرمقاله
پنجره مخفی
 اختلاف‌افکنی میان دو تشکل انقلابی (شماره صفحه مجله 10)
 عارف پشیمان است (شماره صفحه مجله 10)
 هفته دولت به روایت انتخابات (شماره صفحه مجله 11)
 تکرار پیام «فتنه» (شماره صفحه مجله 11)
انحراف مبنایی
 مجاهدین چگونه منافق شدند؟ (شماره صفحه مجله 16)
 بررسی مشابهت‎‎های گروهک تروریستی رجوی و داعش (شماره صفحه مجله 20)
 گفت من انقلابی هستم او را کشتیم (شماره صفحه مجله 22)
 بیانیه دادند منصوری را کشتیم (شماره صفحه مجله 24)
 خواستند ترورم کنند نتوانستند (شماره صفحه مجله 26)
 دختر دو ساله‎ام تبدیل به زغال شد (شماره صفحه مجله 30)
چالش شیخ
قدرت تحلیل
بازی با ارز
 بررسی ورود بانک‎‎‎ها به مبادله ارز با نرخ آزاد (شماره صفحه مجله 50)
 نقطه کور بازار ارز (شماره صفحه مجله 52)
 انتقال مدیریت ارزی از صرافی به بانک (شماره صفحه مجله 53)
 جدال بر سر سهم بازار (شماره صفحه مجله 54)
 رهگیری دلار از طریق نظام بانکی (شماره صفحه مجله 56)
المپیک فقر
 نقدی بر الگوی توسعه برزیل (شماره صفحه مجله 58)
 واکاوی روند توسعه و دلایل افول اقتصاد برزیل (شماره صفحه مجله 60)
 فقر و فساد و تبعیض (شماره صفحه مجله 64)
کودتای سیاه
 نگاهی گذرا به نهضت ملی شدن نفت (شماره صفحه مجله 66)
 مصدق به روحانیت و مردم اعتقادی نداشت (شماره صفحه مجله 68)
 9 بار نزد مصدق رفتم (شماره صفحه مجله 71)
 یک دوره خاص در مطبوعات ایرانی (شماره صفحه مجله 72)
کافه پنجره
طنز گونه
 چرا به اعراب حمله نمی‎کنیم؟ (شماره صفحه مجله 77)
معبر