مجله پنجره

هفته نامه فرهنگی سیاسی پنجره

مجله پنجره

هفته نامه فرهنگی سیاسی پنجره

جلد شماره 213 هفته نامه پنجره

| جمعه, ۹ آبان ۱۳۹۳، ۰۵:۴۳ ب.ظ

جلد شماره 213-چرخش های معتدلانه

جلد شماره 212 هفته نامه پنجره

| جمعه, ۹ آبان ۱۳۹۳، ۰۵:۴۰ ب.ظ

جلد شماره 212-دیروز امروز فردا

دوران خاتمی دوران بی‌سانسور بود

| جمعه, ۹ آبان ۱۳۹۳، ۰۵:۴۰ ب.ظ

بررسی تاریخ ممنوعیت های دوران اصلاحات در گفت وگو با سید محمدعلی ابطحی

مهرداد رضایی/ محمدعلی ابطحی این روزها به تعبیر خودش برنامه «گل و گشاد»ی دارد. صبح ها تا هر ساعتی که دوست داشته باشد، در خانه است. خوابیده یا بیدار است. کتاب می خواند، رمان می نویسد، برای «این و آن» در سراسر دنیا پیام های تبریک و تسلیت مناسبتی می فرستد و البته در این بین سری هم به دفتر ان جی اوی فرهنگی – مذهبی اش با عنوان «گفت وگوی ادیان» می زند؛ جایی که دیگر پیشرفت و پسرفت کارهایش برای وی اهمیت چندانی ندارد. مشاور سید محمد خاتمی این روزها معتقد است که ادیان در این سال های دراز، همواره کارشان پیش رفته و فعالیت های من و شما تاثیر چندانی در این امور ندارد.

از موارد جذاب و حاشیه ای مصاحبه جایی بود که ابطحی گفت:« یک جایی در جاده فشم سراغ دارم که سیگارم را از آن جا تهیه می کنم. اسمش را هم نمی دانم. می گویم آقا از این ها بدهید.» البته چند سالی است که آقای فروشنده می داند از کدام ها به ابطحی بدهد. بحث دودانگیز سیگار شاید یکی از جذاب ترین حاشیه های گفت وگوی ما با رئیس دفتر رئیس جمهور اسبق بود. از خاطره سیگار برگ هایی که فیدل به عنوان پیشکش برای مسئولین ایرانی آورده بود و ابطحی هم چنان یک باکس از آن ها را در خانه داشت تا همین مغازه جاده فشم، مقدماتی بود که پیش از ورودمان به موضوع اصلی مصاحبه میان ما و او رد و بدل شد.

 ***

جلد شماره 211 هفته نامه پنجره

| جمعه, ۹ آبان ۱۳۹۳، ۰۵:۳۹ ب.ظ

شماره 211-ممنوع التصویرها